Cent anys de Son Peretó: Descobrint el passat cristià

Comissaris: Magdalena Salas, Mateu Riera Rullan i Miquel Àngel Cau.

Producció: Museu d’Història de Manacor.

L’any 2012 se celebrà el 100è aniversari del descobriment de Son Peretó i de l’inici de les excavacions a aquest lloc. Per aquest motiu, es va dur a terme aquesta exposició, que commemorà el centenari i donà a conèixer al públic visitant la història d’aquest jaciment únic a Mallorca.

Els objectius d’aquesta exposició foren: donar a conèixer el jaciment de Son Peretó i la figura del seu descobridor, Mn. Aguiló, explicar la història del jaciment durant els 100 anys, explicar què és una basílica i el context històric que genera aquest tipus d’edifici i mostrar objectes singulars que no formen part de l’exposició permanent del Museu i que aleshores es trobaven en el magatzem del Museu de Manacor o en el del Museu de Mallorca.