Exposicions temporals

Cent anys de Son Peretó: Descobrint el passat cristià

Comissaris: Magdalena Salas, Mateu Riera Rullan i Miquel Àngel Cau.

Producció: Museu d’Història de Manacor.

L’any 2012 se celebrà el 100è aniversari del descobriment de Son Peretó i de l’inici de les excavacions a aquest lloc. Per aquest motiu, es va dur a terme aquesta exposició, que commemorà el centenari i donà a conèixer al públic visitant la història d’aquest jaciment únic a Mallorca.

Manacor: La vida en època medieval

Comissaris: Guillem Morro Veny i Antoni Pasqual Andreu.

Producció: Museu d’Història de Manacor.

L’època medieval sempre ha atret l’atenció tant dels investigadors com del públic profà interessat en el tema. Les dades documentals que es tenen contrastades amb les dades arqueològiques i històriques ajuden a entendre aquest període. En aquesta exposició es mostraren dos eixos diferenciats:

- La vida a Mallorca en aquesta època des del punt de vista econòmic i social, amb especial ressò al cas de Manacor.

D’OLÍMPIA A MANACOR. Breu repàs per l’esport

Producció i comissariat: Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor.

Tot i que és difícil trobar un punt de partida on quedi reflectida la pràctica d’alguna activitat esportiva a la nostra ciutat, a les escrivanies de cartes reials que es troben a l’Arxiu del Regne de Mallorca trobam unes referències sobre el tema. Es tracta d’uns documents amb data de 1578 i 1662, els quals fan menció a un lloc que es diu plaça de la Pilota i plaça del Triquet de la Pilota, respectivament.

Il·luminant petites històries

Producció i comissariat: Museu d’Història de Manacor.

Per a aquesta exposició el tema triat va ser la col·lecció de llumetes d’època romana, fruit de donacions de particulars i que procedeixen en gran part del vaixell de les llumetes enfonsat a Porto Cristo.

A través d’aquesta exposició poguérem veure com les llumetes romanes serviren per fer llum, però també ens il·luminaren sobre històries de déus de l’antiguitat, sobre llegendes..., en definitiva, sobre la vida en època romana.

Simó Ballester: un manacorí a l'alçament forà

Producció: Museu d’Història de Manacor.

Comissari: Guillem Morro Veny.

L'alçament forà de 1450-1453 fou una de les revoltes socials de més durada i consistència de quantes es produïren a l'Europa occidental de la baixa edat mitjana. Aquesta va ser una lluita dels pagesos contra els ciutadans, dels pobles contra la ciutat per poder participar en els òrgans de decisió del govern i fer valer els seus drets i aspiracions.

Mosaics. Pintures de pedra

Producció i comissariat: Museu d’Història de Manacor.

A l’antiguitat, el mosaic era un element decoratiu de luxe que permetia construir paviments més frescos per combatre la calor de l’estiu. Es tractava de catifes molt valuoses que imitaven el realisme i la perspectiva pictòrica. De fet, eren pintures de pedra. Per a la gent que tenia mosaics cars i estèticament imaginatius constituïa un símbol de riquesa i servia per fer ostentació.

El cicle de la vida

Producció: Museu d’Història de Manacor.

Comissària: Catalina Fullana.

Fins fa una cinquantena d’anys, la vida a Mallorca estava marcada per una economia d’autosuficiència, on destacava el consum de productes d’elaboració pròpia. Aquest fet suposava una roda productiva que no s’aturava mai i, a la vegada, la mateixa roda any rere any era el cicle de la vida. Un cicle en què el temps i les diferents estacions assenyalaven les feines de fora vila.

L'educació a Manacor fins l'any 1950

Producció i comissariat: Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor.

A partir de la recerca realitzada a l’arxiu municipal, a la biblioteca, en col·leccions particulars i amb la cessió d’objectes particulars es traçà una imatge cronològica de l’educació a Manacor.

Aquesta exposició fou un homenatge a tota la gent que ha ensenyat i educat els nins i nines al llarg dels segles, una mostra de com eren les escoles urbanes i les rurals, de com i què s’ensenyava...

Jugant amb els romans

Producció i comissariat: Museu d’Història de Manacor.

El joc és una forma de representació social i els nins i nines són amb els seus jocs un reflex del món que els envolta. La paraula llatina ludus significa joc i, com a tal, és una activitat que han fet els més petits des de temps immemorials.

En aquesta exposició vàrem veure els romans no com els grans conqueridors o guerrers, ni com els grans constructors d’aqüeductes o amfiteatres, sinó que els vàrem veure com a nins, ja que tots, rics o pobres, varen ser nins i per força en algun moment varen jugar.

S'aixeca el teló

Producció i comissariat: Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor.