Imatge principal

Archive

Portadora

Data publicació


Description

Núm: 3582.

Objecte: portadora o semal.

Material: fusta i metall.

Mesures: 72 cm alç.; 106 cm ampl.; 39 cm fons màx.

Cronologia: segle xx.

Donació: Pere Josep Pasqual.

Definició:

Les portadores són recipients de fusta amb dos agafadors o dogues generalment de forma ovalada. En aquest cas la portadora mostra el prototipus de la forma típica d’aquestes peces, que són troncocòniques i de secció el·lipsoïdal. La base és més petita que la boca, per tant es va fent més ampla així com creix en altura. Està rematada amb cèrcols de ferro que lliguen i reforcen el recipient.

La mesura d’aquesta portadora gira entorn de l’estàndard, i tendria una capacitat aproximada de 75 kg.

La funció de la peça es presenta en el nom «transportar». En aquest cas estam davant una portadora de raïm però no en exclusivitat, podia ser utilitzada en altres èpoques de l’any per al tragí d’altres fruites, d’aigua, de terra, entre altres.

Actualment la portadora es troba a l'exposició permanent del molí d'en Fraret.

Bibliography

Bibliografia

Referències bibliogràfiques:

Montalà Magriñà, Rogeli (2006). Evolució del treball de la terra a Catalunya. Cossetània Edicions.

Jaume, Francesca (2014). Eines tradicionals del camp de Mallorca. Ajuntament de Vilafranca de Bonany.

Cerdà Martín, Mateu; Vilanova Suau, Tomeu; Martorell Canaves, Antoni (2001). Vida i costums a la possessió mallorquina. El Gall Editor.

Segura, Miquel; Vicens, Josep (1996). Paraules i coses de fora vila. Los Iconos de Ferón.

Alcover, Antoni M.; Moll, Francesc de Borja. «Portadora». A: Diccionari català-valencià-balear [en línia]. Barcelona: IEC. <http://dcvb.iecat.net/results.asp?Word=portadora&gt;